กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
ค่าขยะ  156 0 5 ก.พ. 2562
ติดต่อ สนง.  157 1 24 พ.ย. 2561
การก่อความเดือดร้อนรำคาญจากการใช้ยาฆ่าแมลง  311 1 5 มี.ค. 2561
เว็บไซต์ อบต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ  366 1 3 ก.ย. 2560
  (1)