กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ITA ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ITA   022 รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   14 ธ.ค. 2561 83
ITA   021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน   22 พ.ย. 2561 92
ITA   025 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   22 พ.ย. 2561 83
ITA   012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561   22 พ.ย. 2561 52
ITA   013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน   22 พ.ย. 2561 46
ITA   023 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   21 พ.ย. 2561 45
ITA   027 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   19 พ.ย. 2561 48
ITA   024 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน   16 พ.ย. 2561 50
ITA   028 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   16 พ.ย. 2561 48
ITA   030 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   16 พ.ย. 2561 41
  (1)     2