กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความโปร่งใสในการดำเนินงานหรือ ITA อบต.หนองแจง ประจำ 2562   3 พ.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   7 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา   7 พ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล   18 เม.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฏหมายของคนพิการกรณีเสียชีวิต   17 เม.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฏหมายของคนพิการกรณีเสียชีวิต   20 มี.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจงให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด   6 มี.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโรงงานน้ำตาล   5 มี.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ผอ.กองช่าง)   4 มี.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม   21 ก.พ. 2562 60
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12