กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฏหมายของคนพิการกรณีเสียชีวิต   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจงให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด   6 มี.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโรงงานน้ำตาล   5 มี.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ผอ.กองช่าง)   4 มี.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม   21 ก.พ. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 10   6 ก.พ. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทร่วมกำลาภพาเวอร์ จำกัด   1 ก.พ. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย   31 ม.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1   30 ม.ค. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1   24 ม.ค. 2562 62
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12