กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
กิจกรรมโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ได้จัดโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม อบต.หนองแจง โดยได้รับเกียรติจากนายสุวิช พรมมะลิหอม ประธานสภา อบต.หนองแจง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  ซึ่งการดำเนินโครงการมีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี ๒๕๖๑ แต่ละหมู่บ้าน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจในการช่วยกันลดและบริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างถูกวิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 11.52 น. โดย คุณ นรภัทร เกียรติยากุล

ผู้เข้าชม 235 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย