กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแจง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแจง ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมรับมอบวุฒิบัตรนักเรียนผ่านเกณฑ์เตรียมความพร้อม) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวิช พรมมะลิหอม ประธานสภา อบต.หนองแจง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ซึ่งมีเด็กนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจำนวน 31 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 11.09 น. โดย คุณ นรภัทร เกียรติยากุล

ผู้เข้าชม 222 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย