กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ผอ.กองช่าง)  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจงมีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่ว่าง ผู้ใดมีความประสงค์โอน(ย้าย) สามารถส่งเอกสารขอโอน(ย้าย) หรือติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง หมายเลขโทรศัพท์ 056-926262ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 09.25 น. โดย คุณ นรภัทร เกียรติยากุล

ผู้เข้าชม 60 ท่าน