กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้อยู่สืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 15.43 น. โดย คุณ นรภัทร เกียรติยากุล

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย