กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นายสุวิช พรมมะลิหอม
ประธานสภา
 


 
นายวินัย คำคูณเมือง
รองประธานสภา


 
นางสาวภัสดา คำสุนทร
เลขานุการสภา
 
 


นายสงวน พันมะลี ส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายขวัญเมือง ขำคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายธัญเทพ บุตรบุญชู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2


นายสุวิช พรมมะลิหอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นางอรพิน แก้งคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายม่อม เฉียบแหลม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4