กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 


 
นางวันเพ็ญ ประเสริฐศิลป์
กำนันตำบลหนองแจง
 
 


นายจำปา แก้วเวียง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
บ้านหนองชุมแสงตะวันตก


นายสมคิด มุ่งกลาง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
บ้านหนองแจง


นายณรงค์ สร้อยวิเชียร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
บ้านหนองชุมแสงตะวันออก


นายประสิทธิ์ สอนชา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
บ้านบึงตะแบก


นางวันเพ็ญ ประเสริฐศิลป์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
บ้านหนองแจงฝั่งตะวันตก


นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
บ้านหนองยาวฝั่งตะวันออก


นางฉัตรอนงค์ อรุณอุ่นเกตุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
บ้านถนนโค้ง


นายอำนวย อ่ำเชียง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
บ้านวังหูดิน


นายสมบัติ ศิริสาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
บ้านลำพื้นทอง