กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 

 
แผนงาน/โครงการที่ร่วมสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
สารรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1377 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้าง  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ว1380 การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
ว4176 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 692