กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองชุมแสง - อู่เรือ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2562 ]ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองชุมแสง - อู่เรือ หมู่ที่ 14 [ 6 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองชุมแสง - อู่เรือ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 มี.ค. 2562 ]ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองชุมแสง - อู่เรือ หมู่ที่ 14 [ 6 มี.ค. 2562 ]จ้างขุดร่องเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ ต่อจากร่องเหมืองเดิมข้างวัดหนองแจง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางบริเวณอาคารบังคับน้ำ ถนนไหล่ทางบริเวณอาคารบังคับน้ำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หน้าบ้านนางเจริญ รักประเสิรฐ ถึงบ้านนางจิรภา ปานแก้ว หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรามณรงค์ ปิ่นสาย - บ้านนายสี อาหาสีเม ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9